Чтение Суры аль-Фатиха в намазе. Мувасвас и ‘аджиз

Как правильно читать

Читать дуа под названием Фатиха следует, соблюдая ряд правил. В противном случае воззвание к Аллаху не даст облегчения душе и исцеления телу. Среди условий правильного прочтения первой главы Корана можно видеть следующие:

Оно говорит о непоколебимой вере в единого Бога. Призывает следовать пути истинному, единому для всех верующих. Говорит о безграничном милосердии Творца всего живого. В поклонении ему и следовании святому письму видит путь обретения счастья в этой жизни и будущей. Дуа Фатиха поможет исцелить душу и тело, заручиться божьей поддержкой, стать счастливым человеком.

Источник

Иң гүзәл дога Фатиха сүрәсе

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينالرَّحْمـنِ الرَّحِيممَـالِكِ يَوْمِ الدِّينإِيَّاك نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيناهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين«Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әл-хәмдү лилләәһи раббил-гааләмиин. Әр-рахмәәнир-рахиим. Мәәлики йәүмид-диин. Иййәәкә нәгъбүдү вә иййәәкә нәстәгыйин. Иһдинәс-сыйрааталь-мүстәкыйиим. Сыйрааталләзиинә әнгамтә галәйһим гайрил-мәгъдууби галәйһим вәләд-дааааллииин. Әәмиин».

(Рахмән һәм Рахим булган Аллаһының исеме белән башлыйм. Дан, мактау галәмнәрнең Раббысы (тәрбиячесе) булган Аллаһыга хастыр. Ул Мәрхәмәтле вә Рәхимледер. Кыямәт көненең бердәнбер хуҗасы — Улдыр. Тик Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга, үзең нигъмәтләр биргән кешеләрнең юлына күндер! Газапка дучар булганнар һәм адашканнар юлына түгел! Аллаһым, кабул ит.)

«Иййәәкә нәгъбүдү» аяте белән Аллаһыга шулай дип мөрәҗәгать итә: Аллаһым! Сине белеп таныдым. Рахмән һәм Рахимсең. Берсең, ишең һәм уртагың юктыр. Шуның өчен дә мин тик Сиңа гына гыйбадәт кылам һәм Синнән башка беркемнән дә ярдәм көтмим. Син бар булганда башка берәүдән ничек ярдәм сорый алыйм. Син — Кыямәт көненең бердәнбер Хуҗасы. Миңа санап бетермәслек нигъмәтләр бирдең. Боларга шөкер итеп бетерүем мөмкин түгел. Шуның өчен Сиңа мактау сүзләре әйтәм, Сиңа шөкрана кылам. Макталачак бердәнбер барлык та — Син генә.

Мин шундый нык иманга иямен ки, Синнән башка беркемнең каршында бөгелмәм. Син минем Аллаһым, мине Син яраттың, Син тормыш бирдең. Мин бернәрсә дә белмим, ялган һәм ялгыш юлларга китәсем килми. Бер үзем туры юлны табарлык көч һәм куәткә дә ия түгелмен. Шуңа күрә, әй, Рахмән вә Рахим булган Аллаһым! Мине дөрес юлга бары тик Син ирештерерсең; ирештер! Юлдан язып, Синең юлыңнан башка юлларга китеп, бозыклыкка төшкән һәм дөреслектән адашканнарның юлына түгел; сөйгәннәрең һәм нигъмәтләргә туендырган сөекле колларың киткән юлга — «Сыйрааталь-мүстәкыйм«гә — туры юлга алып бар. Догамны кабул әйлә, Аллаһым!

Кечкенә яшьтән үк бу доганы һәр көн күп тапкыр укый башлаган мөселманның кешелек сыйфаты да үзгәрә башлар, билгеле тәртипкә салыныр һәм ул Аллаһыдан башка берәүнең дә алдында баш имәс, дөньяви мәнфәгатьләр аның өчен әһәмиятле булмас, ул бары тик хак һәм хакыйкать артыннан китәр.

Югарыда әйтеп узылган һәм биредә аңлатылмаган сәбәпләр буенча, «Фатиха» сүрәсе күп саваплар китерер. Шуңа күрә дә ул һәр намазда укылырга тиешле. Аны укымыйча намаз кылу мөмкин түгел. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм «Фатиха»сыз кылынган намазның җиренә җитмәве һәм хаталы булуы турында кабат-кабат әйткән.

— Я, Рәсүлүллаһ, намаз укый идем, — дип гафу үтендем.

— Әй, Сәгыйд, сиңа бу мәчеттән чыкканчы бер сүрә өйрәтермен, ул Коръәндәге сүрәләрнең савабы ягыннан иң бөегедер, — диде. Аннан соң кулымнан тотты, ул мәчеттән чыгарга теләгәч, мин:

— Әй, Аллаһының илчесе! Сиңа бер сүрә өйрәтермен, ул Коръәндәге сүрәләрнең иң бөеге» дидегез, — дип хәтеренә төшердем. Рәсүлүллаһ салләллаһү галәйһи вә сәлләм:

— Ул сүрә “Әл-хәмдү лилләәһи раббил гааләмиин…«дер ки, намазларда кабатланылган җиде аять һәм миңа бүләк ителгән Коръәндер, дип әйтте.

«Фатиха» сүрәсенең кыйммәтен аңлатып бетерү мөмкин түгел. Түбәндәге кудси хәдис (мәгънәсе Аллаһыдан, сүзләре пәйгамбәрдән булган хәдис) безгә моның әһәмиятен тагын бер кабат ачыкларга мөмкинлек бирә.

Фатиха»ны Үзем белән колым арасында икегә бүлдем: яртысы — Минеке, яртысы — колымныкы. Колымның теләгәне — хакыдыр, үзенә биреләчәк.

Пәйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм дәвам итеп болай ди:

Бер кол: “Әлхәмдү лилләәһи раббил-гааләмиин», — дигәндә Аллаһ:

— Колым Миңа хәмед әйтте (Мине мактады), — дип әйтер. Кол:

— “Әр-рахмәәнир-рахиим», — дигәндә Аллаһ:

— Колым Мине гомуми һәм хосусый мәгънәдә булган мәрхәмәт белән телгә алды, Мине мактады», — дип әйтер. Кол:

— «Мәәлики йәүмиддиин», — дигәндә, Аллаһ:

— Колым Мине бөек итеп таныды, Миңа хөрмәт күрсәтте, — дип әйтер. Кол:

— «Иййәәкә… нәстәгыыйн», — дигәндә, Аллаһ:

— Бу Минем белән колым арасындадыр. (Гыйбадәт — колыма хас, ярдәм итү исә Миңа хастыр). Колымның теләгәне биреләчәктер, — дип әйтер.

«Иһдинәс-сыйрааталь-мүстәкыйим… вәләддааааллиин» дигәч исә, Аллаһ:

Җәбраил фәрештә Пәйгамбәребезнең (с.г.в.) янында утырганда югарыда ишек ачылган тавышка ошаган бер тавыш ишетте. Башын югары күтәрде: “Һичшиксез, бу һичбер вакыт ачылмаган бер ишек, — диде. Аннан бер фәрештә иңде һәм: «Бу җир йөзенә иңгән бер фәрештәдер ки, моңа кадәр аның иңгәне юк иде,» — диде. Сәлам биргәч: «Бары тик сиңа гына бирелгән һәм сиңа кадәр һичбер пәйгамбәргә бирелмәгән ике нур белән шатлыклы хәбәр сиңа китердем. Бу ике нур «Фәәтихәтүл-китәәб» белән «Бәкара» сүрәсенең ахырыдыр. Боларда укылачак һәрбер хәреф өчен теләгәнең һичшиксез биреләчәктер», — диде.

«Бәкара» сүрәсенең соңгы — “Әәмәнәр-расүүлү» дигән мәшһүр дога аятьләре алда китереләчәк.

«Фатиха» сүрәсе шифа бирү максаты белән дә укылыр. Бохариның Әбү Сәгыйд әл-Худридән риваять ителеп килгән бер хәдисендә түбәндәгеләр сөйләнә.

«Бисмилләһ» исә һәр эшне башлаганда барлык мөселманнар укырга тиешле булган бер аятьтер. Пәйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә: «Бисмилләһ«сез башланган һәрбер эш бәрәкәтсез һәм нәтиҗәсез булуга хөкем ителгәндер», — дигән. Игътибар иткәнсездер, Аллаһ, Рахмән һәм Рахим сүзләре, ягъни Аллаһының «Фатиха» сүрәсендә китерелгән исемнәре монда да әйтеп үтелә.

Нинди генә эш эшләсәк тә, һәрбер эшебезне «Бисмилләһ» белән башларга кирәклеге турында балаларыбызга кеч-кенәдән үк өйрәтергә тиешбез.

Бу мәсьәләдә аналарга аеруча зур вазифа йөкләнә. Чөнки кечкенә яшьтәге балаларның тәрбиясе белән күп очракта аналар шөгыльләнә.

Источник

Текст и перевод молитвы Фатиха

Утренняя мусульманская молитва Фатиха представляет собой воззвание к Творцу всего живого. Ее словами верующие обращаются ко Всевышнему при совершении намаза.

Дуа, носящая название Фатиха, в транскрипции звучит так:

Бисмил-ляяхи Ррахмаани Ррахиим.

Ийяякя На’буду ВаИйяякя Наста’иин.

Сыраатол-лязийна Ан’амта ‘аляйхим Гайриль-магдууби ‘аляйхим Ва Ляд-дооллиин. Амин

Приведенный в транскрипции мусульманский священный текст не передает в точности правильное звучание слов. Объяснимо фактом, что многих букв арабского языка нет в русском алфавите. Желающим говорить слова начальной главы святой книги мусульман правильно, следует обратиться к учителю арабского языка. Если такой возможности нет, можно послушать аудиозапись дуа священной Фатиха.

Каждому мусульманину следует с малых лет изучать священное писание. Важно уметь правильно озвучивать главы Корана, в том числе и сильнейшую молитву — Фатиха.

В переводе на русский язык содержание суры звучит так:

Взываю к Аллаху, чье милосердие безгранично и бесконечно. Восхваляю Господа моего, Творца всего живого. К милости Его безграничной и бесконечной прибегаю. Владыка небесный, Вершитель судеб, Тебе поклоняюсь. Твоей помощи молю. Направь меня на путь истинный/ Путь, которым идут верные рабы Твои, Тобою на веру наставленные и получившие милость и благоволение Твое. Но не на тот путь, которым идут прогневившие тебя, сбившиеся с истинного пути. Аминь.

В каких случаях читать это дуа

Произносить молитву Фатиха должен каждый верующий в Аллаха. Это слова самого Пророка Мухаммеда. Читающего первую суру Корана благословляет и приветствует сам Господь Бог.

Об исцеляющей силе дуа Пророком была рассказана притча. Однажды сподвижники Мухаммеда шли по оазису. К ним обратился за помощью житель этих мест, сказав об укушенном скорпионом вожде племени. Человек спросил, нет ли среди странников умеющего исцелять молитвами дуа. Один из сподвижников Пророка вызвался помочь. Он произносил молитвенное воззвание к богу над главой племени, и тому стало легче. Со временем вождь полностью исцелился и забыл о боли. Сподвижники поведали Пророку о чуде исцеления, достигнутом чтением дуа. Посланник Аллаха на земле подтвердил, что салават аль Фатиха является сильнейшим лекарством от любой хвори.

Он видел в дуа божью благодать, способную исцелить любые недуги и смертоносные укусы.

Произносить первую суру священного писания мусульман следует стремящимся к счастью мирскому и вечному. Это сильнейшая молитва, способная одарить человека всеми земными благами. Читающий дуа под названием Фатиха правильно от первого до последнего слова может надеяться на божью помощь и исполнение заветных желаний.

Молитвенного воззвание к Богу, по мнению Пророка, может быть лекарством от любого несчастья. К Фатихатуль-Китаб следует прибегать в тяжелой жизненной ситуации. Бог не оставит обратившегося к нему в тяжелую минуту без помощи.

Об исцеляющей силе дуа, именуемой Фатиха, есть много свидетельств. Абу Сулейман говорил о том, что чтение первого раздела Корана помогло исцелиться человеку, страдающему эпилепсией.

Харидж Ибн-и Салт Ат-Тамими рассказывал о том, что воззвание к Богу Уммуль-Китаб помогло вернуть разум умалишенному, которого родственники держали в цепях. Над ним в течение 3 суток в вечерние и утренние часы произносили молитву Фатиха. После чего человек, скорбный рассудком, выздоровел.

Слова посланника Аллаха на земле, славящие целебные свойства дуа священной Фатиха, слышали также Абуд-Дарда, Ата. Мухаммед говорил, что читающему Фатихатуль-Китаб Господь проявит милосердие.

Транскрипция суры В«Аль-ФатихаВ»:

 1. Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
 2. Аль-хамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин.
 3. Ар-рахмаани ррахиим.
 4. Мяялики яумид-диин.
 5. Ийяякя на’буду ва ийяякя наста’иин.
 6. Ихдина ссырааталь-мустакыим.
 7. Сыраатол-лязийна ан’амта ‘аляйхим, гайриль-магдууби ‘аляйхим ва ляд-дооллиин. Амин

  2

  </sup>.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий